Messermacher Kappeller GmbH | Ing. Richard Kappeller | Salzburg

Artis Vollintegral
Artis Vollintegral

Art. Nr. 3253

wird neu angefertigt
€ 1.390,00
Details
Silva Allround
Silva Allround

Art. Nr. 2455

wird neu angefertigt
€ 785,00
Details
Silva Allround
Silva Allround

Art. Nr. 2296

wird neu angefertigt: 4-6 Wochen
€ 805,00
Details
832f Silva Allround
Silva Allround

Art. Nr. 832f

wird neu angefertigt: 4-6 Wochen
€ 795,00
Details
692f Jagdknicker Integral
Jagdknicker Integral

Art. Nr. 692f

wird neu angefertigt: 6-8 Wochen
€ 895,00
Details